Zadzwoń do nas +48509417097

zamknij (x)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu www.bluzyszkolne.pl

§1
Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Użytkownikach, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę Baby's Comfort Paweł Szlachtowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7393352253,  dalej: „Serwis/Sklep”. Respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszystkie osoby współpracujące z Serwisem zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Paweł Szlachtowicz prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Baby's Comfort Paweł Szlachtowicz  z siedzibą w Siekierce starej 42c, NIP: 7393352253, adres poczty elektronicznej:info@bluzyszkolne.pl

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


§2
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
1. W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
a) Imię i nazwisko – uzyskiwane podczas składania Zamówienia. Użytkownik wypełniając Formularz Zamówienia będzie proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli wysłać Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Użytkownikiem,
b) Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do dostawy Zamówionego Towaru,
c) Numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Towaru w magazynie, jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
d) Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Użytkownika potwierdzenie złożenia Zamówienia lub informujemy o nieoczekiwanych zdarzeniach,
2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu dokonania zakupu w naszym Sklepie za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza Zamówienia (po realizacji takiego Zamówienia z naszej bazy zostaną usunięte wszelkie dane mogące zidentyfikować Użytkownika tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail. Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
3. Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
b) Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
c) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w tej części oświadczenia jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach określonych w tej części, działamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (np. świadcząc nasze usługi) lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.
5. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane, tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych przechowujemy tak długo jak to konieczne np. przez okres relacji z danym Użytkownikiem.


§ 3
Dostęp do danych osobowych osób trzecich oraz
prawo do żądania zmiany lub wycofania zgody na ich przetwarzanie
1. Powierzane Administratorowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.
2. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać właściwą wiadomość e-mail na adres: info@bluzyszkolne.pl


§4
Możliwość wniesienia skargi
W przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać e-mail wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: info@bluzyszkolne.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone, a także zobowiązujemy się do udzielenia na nie odpowiedzi. Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.puodo.gov.pl.

§5

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
7.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.
7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
7.6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.8. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
7.9. Korzystamy z usługi śledzenia konwersji Google, świadczonej przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Irlandia (“Google”). Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności związanych z tą usługą można znaleźć na stronie: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ Aby poznać szczegóły dotyczące sposobu, w jaki Google wykorzystuje Twoje dane, zapoznaj się z informacjami dostępnymi pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites  
https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/

§6
Postanowienia końcowe
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy
3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.